Fusa Kraft til Innkjøpspris

Med Fusa Kraft til innkjøpspris får du:

  • Kraft til innkjøpspris

  • Ingen forskotsbetaling (Månadleg faktura)

  • Ingen bindingstid

Du betaler det same som vi kjøper krafta for + 59 kroner pr. månad.          
I tillegg kjem eit påslag på 0,045 kr/kWh som er inkl. lovpålagde elsertifikatkostnader og 25% mva.

 Avtalevilkår Fusa-Kraft til innkjøpspris

Gasta Design