Fusa Grønnkraft

Med Fusa GrønKraft får du:

  • Kraft til innkjøpspris

  • Alt elektronisk

  • Bestilling kun på nett

  • Ingen forskotsbetaling (Månadleg faktura)

  • Ingen bindingstid

  • 100% fornybar straum

Du betaler det same som vi kjøper krafta for + 59 kroner pr. månad.          
I tillegg kjem eit påslag på 0,0575 kr/kWh som er inkl. lovpålagde elsertifikatkostnader, 100% fornybar garanti og 25% mva.

NB! Avtalen kan kun bestillast på nett. Fusa GrønKraft krev elektronisk fakturering som eFaktura eller ePostfaktura og all informasjon vil bli tilsendt på epost eller sms.


Avtalevilkår Fusa GrønKraft

Gasta Design