Til privat- og mindre næringskundar:


Vi jobbar heile tida for å gjera kraft enklare og billigare. For å kunna gje kundane større valfridom tilbyr vi tre ulike kraftprodukt:

GarantiKraft
Når du vil følgje innkjøpsprisen opp og ned, men ønskjer å sikra deg med eit øvre tak.

Fusa-Kraft til innkjøpspris
Når du vil følgje innkjøpsprisen opp og ned.

 

Til større næringskundar:

Saman med 30 andre kraftselskap samordnar vi våre innkjøp. Samla er vi no den 5. største kraftleverandøren i Norge!

Forvaltningskraft storkunde
Forvaltningskraft storkunde er kraft til spotpris med risikostyring.


For meir informasjon eller eit pristilbod, ta kontakt med oss på telefon 56 58 00 20 eller på support@fusa-kraftlag.no