Lågare pristak frå mars!

Etter ein vinter med veldig høge straumprisar ser det endeleg ut til at trenden er i ferd med å snu, og prisane kjem litt ned igjen.

Frå 1. mars vil me derfor kunne justere ned pristaket på Garantikraft- og Fusa spot med pristak-avtalane med 20 øre/kWh! Nytt pristak blir då 65 øre/kWh.

Bodil Tvedt