Høge kraftprisar i vinter

I vinter har mange kundar reagert på høge straumrekningar. Me forstår godt at folk reagerar, då straumprisen er mykje høgare enn me har vore vane med dei siste åra. Desverre kan me ikkje gjere stort med denne prisen, anna enn å heile tida jobbe hardt for å tilby konkurransedyktige kraftavtalar.

Januar og februar ser ut til å kunne ha minst like høge straumprisar som desember - om ikkje høgare. Prognosane for mars viser at prisen då skal synke litt igjen. Prisane vil fortsatt vere høgare enn “normalen”, men den vil stabilisere seg etter kvart.

Les gjerne denne artikkelen publisert på e24.no med bakgrunn frå informasjon frå vår samarbeidspartner Kinect Energy AS om straumprisane i Norge.

Bodil Tvedt