Betalingsvilkår

Vi avreknar etterskuddsvis med bakgrunn av målt forbruk kvar månad. Ønksjer du å bli fakturert anna kvar månad må du ta kontakt med oss og avtale dette.

Alle papirfaktura blir ilagt eit fakturagebyr på kr. 25,- .

For å unngå å betale fakturagebyr må du velge elektronisk faktura.

efaktura banner 1240x180 leave those.png
 

Med eFaktura får du rekningane direkte i nettbanken din i staden for i postkassa.

  • eFaktura bestiller du her eller i nettbanken din
  • Passar godt saman med AvtaleGiro 
  • Betal kor du vil
  • Mindre papir
  • Du slepp å taste KID-nummer
  • Betre kontroll og oversikt

eFakturareferanse for å oppretta eFaktura finn du på straumfakturaen, der finn du og KID for teikning av AvtaleGiro.

Gasta Design